Takarító

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítói feladatok elvégzése, munkahelyi vezetője irányítása alatt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,

• Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

• Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Éva Ápolási Igazgató Helyettes nyújt, a 1-461-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Személyesen: Dávid Éva Ápolási Igazgató Helyettes, Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. mfsz 3 .

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Érdeklődni: 1 461-4709 telefonszámon lehet, 8-15 óra között.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.