Raktáros

2019. október 31.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Gazdasági - Ellátási Osztály

 

2 fő raktáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Traumatológiai Intézet műtőinek kiszolgálása. A kiadott anyagok dokumentálása. A beérkező áruk mennyiségi - minőségi átvétele, bevételezése. A konszignációs raktárak kezelése. A műtéti tálcák pótlása. A műtéti anyagfelhasználások számítógépes rögzítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, pályakezdők jelentkezését is várjuk,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•a vállalatirányítási rendszerek közül a CT-EcoStat ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

• önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes, fényképes szakmai önéletrajz

• végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)

• motivációs levél

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kovács Lívia osztályvezető részére a kovacs [dot] livia [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2019. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.