Pénzügyi ügyintéző

2020. február 24.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Pénzgazdálkodási osztály

 

Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kórház Pénzgazdálkodási Osztályán az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20100. (XII.31.) Korm.rendelet 58.§-a szerinti érvényesítési feladat ellátása, az intézeti kiadások, bevételek alaki, formai, tartalmi felszereltség ellenőrzése, az EcoSTAT rendszerben teljes körűen, az érvényben lévő jogszabályok és belső szabályozás alapján a vevő-szállító számlák kontírozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, pénzügyi - számviteli végzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,

• Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat,

• Főiskola, felsőfokú gazdasági végzettség,

• Államháztartási szakirányú regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

• CT-EcoSTAT program használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskola végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,

• Szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4763 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető részére a kovacsne [dot] judit [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2020. február 19.