Pénzügyi ügyintéző

2020. január 14.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Pénzgazdálkodási osztály

 

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kórház Pénzgazdálkodási Osztályán az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20100. (XII.31.) Korm.rendelet 58.§-a szerinti érvényesítési feladat ellátása, az intézeti kiadások, bevételek alaki, formai, tartalmi felszereltség ellenőrzése, az EcoSTAT rendszerben teljes körűen, az érvényben lévő jogszabályok és belső szabályozás alapján a vevő-szállító számlák kontírozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, Középfokú pénzügyi - számviteli végzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Regisztrált mérlegképes könyvelő végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat,

• Főiskola, felsőfokú gazdasági végzettség,

• Államháztartási szakirányú regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

• CT-EcoSTAT program használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskola végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,

• Szakmai önéletrajz,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4763 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető részére a kovacsne [dot] judit [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2020. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.