Pénzügyi ügyintéző

2018. október 4.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Pénzgazdálkodási osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés,

• Magyar állampolgárság

• Büntetlen előélet

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat

• Pénztárkezelési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

• Szakmai önéletrajz

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kenyeres Ibolya Pénzgazdálkodási osztályvezető nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4763 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kenyeres Ibolya Pénzgazdálkodási osztályvezető részére a penzugy [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.