Műtőssegéd

2019. március 26.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet műtőssegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk Központi műtőjébe keresünk teljes munkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,

• 1-3 év szakmai szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• nyilatkozat arról, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére az apig [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. május 17.

• www.peterfykh.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.