Műtős szakasszisztens urológia

2020. augusztus 19.

Péterfy Kórház -Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház -Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Urológia műtő

 

Műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk Urológiai műtőjébe keresünk kiemelt bérezéssel teljes munkaidős, részmunkaidős munkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, műtős szakasszisztens,

• 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• Végzettséget igazoló okiratok

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] [minus] [space] 1 [slash] 461 [minus] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes részére a david [dot] eva [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2020. augusztus 25.

• www.peterfykh.hu - 2020. augusztus 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.