Műtős szakasszisztens Nőgyógyászati Műtő

2019. október 21.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Szülészet - Nőgyógyászati műtő

 

Műtős szakasszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk Szülészet - Nőgyógyászati műtőjébe keresünk teljes munkaidős, részmunkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, Műtős szakasszisztens,

• 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• végzettséget igazoló okiratok

• érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a [plus] 36 [space] [minus] [space] 1 [slash] 461 [minus] [space] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. október 22.

• www.peterfykh.hu - 2019. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.