Leltáros munkakör

2022. november 3.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Anyaggazdálkodási Osztály pályázatot hirdet Leltáros munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

− Az intézet kijelölt egységeiben rendszeres, évközi leltározást végez − Részt vesz az éves leltározási ütemterv összeállításában. − Végzi az anyagraktárak, kis- és nagy értékű tárgyi eszköz raktárak év végi leltározását. − A leltározást olyan körültekintően végzi, hogy az pontosan kimutathassa az Intézeti vagyont. − A tárgyi eszközökön ellenőrzi, hogy az Intézetazonosítója fellelhető-e és hiányáról értesíti a felelős tárgyi eszközgazdálkodót a pótlás miatt. − Az alleltár kezelők személyében történő változás alkalmával az előírt átadás – átvételt felügyeli. − Valamennyi ellenőrzésről, a leltárzáró jegyzőkönyv elkészítése előtt Excel táblában az eltéréseket kimutatja, erről felettesét tájékoztatja. − Valamennyi ellenőrzésről „jegyzőkönyvet” szükségesetén, „eltérési kimutatást” készít. − Munkája során feltárja felesleges készleteket, melyre felhívja vezetői figyelmét. − Végzi az élelmezési raktárak éves készletfelvételét. − Részt vesz a leltározást megelőző egyeztetési munkákban. − Megbízás esetén rendkívüli ellenőrzést végez. − Éves szinten besegít a külső és belső egységek leltározásában. − Megbízás esetén részt vesz a selejtezésekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C tv. alkalmazásai az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium, számviteli,

Cselekvőképesség, büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat

Hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/3749-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Leltározó.

Elektronikus úton Kovács Lívia részére a kovacs [dot] livia [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Intézeti honlap - 2022. november 2.

Közigállás: 2022 november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony.