Iratkezelő munkatárs

2019. június 4.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Dokumentációs és Iktatási Osztály

 

iratkezelő munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk Dokumentációs és Iktatási Osztályára keresünk iratkezelő munkatársat az alábbi feladatok elvégzésére: küldemények bontása, elektronikus iktatása valamint postahivatali kézbesítésre történő előkészítése, kivitele és behozatala. Telephelyek közötti levelezés összegyűjtése, a levelek eljuttatása gyógyító és szolgáltató osztályokra. Az Intézmény egyes külsős küldeményeinek személyes kézbesítése (MÁK, ÁEEK, ÁNTSZ, OEP, stb.), alkalmanként irattári feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középfokú képesítés, Iratkezelő szakképesítés

• Iratkezelő program ismerete

• Hasonló területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű Kommunikációs készség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baji Izabella osztályvezető nyújt, a        [plus] 36 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4700 [slash] 1173 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. iratkezelő munkatárs ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/2019/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: iratkezelő munkatárs.

• Elektronikus úton Baji Izabella osztályvezető részére a baji [dot] izabella [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.