Informatikai osztály adminisztátor

2022. június 21.

Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és telephelyei Informatikai osztály pályázatot hirdet

 

Informatikai adminisztrátor munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony végén:határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatikai érintett tevékenység hatályos intézeti szabályozások alapján az alábbi tevékenységek ellátása - Szerződések kezelése és nyilvántartása, határidők kezelése - Keretgazdálkodás és tervek kezelése és nyilvántartása - Számlák érkeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása - Gazdasági rendszerben informatikai folyamatok rögzítése - Ellenőrzési folyamatok támogatása - Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása - Anyagok és eszközök átvétele, tárolása, kiadása, visszavétele - Nyilvántartások vezetése - Selejtezésben, leltározásban közreműködés - Kapcsolattartás belső és külső szervezetekkel,felhasználókkal Informatikai által működtetett programok és alkalmazások (továbbiakban programok) az alábbi tevékenységek ellátása - Használt programok megismerése - Felhasználókkal valótartás - Programok esetében felhasználói ismeretek átadása - Kapcsolattartás belső és külső szervezetekkel, egyéb felhasználói kapcsolattal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az ESZJT 2020. évi C. törvény az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, informatikus,

• Alkalmazás szintén irodai alkalmazások ismerete

• Törvény által megszabott követelmények

• Büntetlen előélet

• SARS-CoV-2 korona elleni védőoltást és emlékeztető oltást

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Emelt szintű szakképesítés, informatikus,

• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

• Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat

• Informatikai elkötelezettség

• CT-EcoSTAT programismeret

• Angol nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz elérhetőséggel, bérigény megjelölésével

• Képzettséget és végzettséget igazoló dokumentum másolata

• Beleegyező nyilatkozat, hogy az elbírásokban résztvevők az anyagát megismerjék

• Személyes anyagok kezeléséhez való hozzájárulás

• Benyújtott anyagok megsemmisítéséhez való hozzájárulás sikertelen pályázat esetén

• Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Covid oltások meglétéről igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Károly informatikai osztályvezető nyújt, a 06 [minus] 1 [minus] 461 [minus] 4700 [slash] 1192 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2273-/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai adminisztrátor.

• Elektronikus úton Ádám Károly informatikai osztályvezető részére a informatika [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Intézményi honlap - 2022. június 21.

Közigállás – 2022. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony.