I. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi munkakör

2019. május 6.

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet főigazgatója          (1076, Budapest, Péterfy S. utca 8-20. ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény ( Kjt. ) alapján pályázatot hirdet az I. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:

-          az osztály tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása,

-          a beosztott orvosok, dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése

Bérezés: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

-          belgyógyászati szakvizsga

-          nephrológiai szakvizsga

-          felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          végzettséget igazoló okiratok,

-          érvényes működési nyilvántartás igazolása,

-          MOK-tagság igazolása,

-          tudományos tevékenység jegyzéke,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          belegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

-          szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program, vezetési elképzelések.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az állás betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          postai úton Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvosnak címezve, 1076, Budapest, Péterfy S. utca 8-20. A borítékon

           kérjük feltüntetni: osztályvezető főorvosi pályázat

-          elektronikus úton: Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvosnak címezve, a foig [at] peterfykh [dot] hu e-mail címre

-          személyesen Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvosnak, 1076, Budapest, Péterfy S. utca 8-20, főigazgatóság

-          a benyújtási lehetőségek természetesen vagylagosak, egyik lehetőség használata is elég

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

-          közigallas honlapja

-          Péterfy Kórház honlapja

-          ÁEEK honlapja

-          mindhárom helyen május 6-tól