Humánerőforrás-gazdálkodási ügintéző

2022. április 11.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály

humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony végén:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a személyi állománnyal összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratív feladatokat és az ezekhez tartozó munkaügyi feladatokat, az Intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott állományával kapcsolatos teljes körű munkaügyi ügyintézést. Munkaszerződések, munkaszerződés-módosítások, átsorolások készítése. Jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Nem rendszeres juttatások és egyéb bér jellegű juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek KIRA számfejtő rendszerbe rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése. Munkaügyi kérdésekben tájékoztatása a szakterületek.Közreműködik a munkaügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási-adatszolgáltatási feladatok ellátásában. Kezeli a személyi anyagokat és tart az egyes szervezeti egységekkel, illetve a fenntartóval. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral és egyéb szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, a meghirdetett munkakör betöltésére e törvény alkalmazásai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Magyar állampolgárság

• Büntetlen előélet

• Cselekvőképesség

• Felsőfokú képesítés, munkaügyi, személyügyi vagy társadalombiztosítási végzettség

• Felhasználói szintű MS Office ismeretek

• Covid-19 védőoltás igazolása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés

• Egészségügyben szerzett 1-3 éves tapasztalat

• KIRA program ismerete

• JDoBer program ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz

• Motivációs levél

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megismerhetik

• Sikeres alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Covid védőoltás igazolás bemutatása

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjen borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő szereplőazonosító számot: HR/2486-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Majzik Tímea osztályvezető részére a munkaugy [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv.