Gyermektraumatológiai osztály - vezető ápoló

2019. január 14.

Péterfy  Kórház – Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Péterfy  Kórház – Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Gyermektraumatológiai Osztály

osztályvezető  ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 évre történő vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:

1081 Budapest Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezető ápolói feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, megegyezés alapján.

Pályázati feltételek:

Diplomás ápolói végzettség,

3 - 5 éves szakmai gyakorlat,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

traumatológiai betegellátásban szerzett gyakorlat,

gyermekosztályon szerzett tapasztalat,

középvezetői tapasztalat,

idegen nyelv ismerete ( angol, német, egyéb ).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakképesítést igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány ( 90 napon belüli ), szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően  azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András Ápolási Igazgató nyújt, az 1 461 - 4709 -es telefonszámon v. apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Bakos András Ápolási Igazgató részére a Péterfy  Kórház – Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

 címére történő megküldésével (1076 Budapest Péterfy S. u. 8 - 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Osztályvezető ápoló.

Elektronikus úton Bakos András Ápolási Igazgató részére apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu  e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Osztályvezető ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó (ka)t meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidő lejárta után 10  nap

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

MESZK honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.