Főpénztáros/pénzügyi ügyintéző

2022. október 27.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet pályázatot hirdet

Főpénztáros/pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 

Az egészségügyi jogviszony időtartama: határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

 

Főbb feladatok:

·         Főpénztár és Letéti pénztár kezelése

·         Készpénzforgalom bonyolítása

·         Készpénzes szállítói számlák iktatása, kontírozása

·         Bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése, kapcsolódó mellékletének ellenőrzése

·         Vevő számlák kiállítása

·         Ebédjegyek nyilvántartása, kezelése, értékesítése, számlázása

·         Egyéb, a Pénztárhelyiségben elhelyezett értékek kezelése, megőrzése, nyilvántartásának vezetése

·         Államkincstárba, postára való befizetések és pénztárak közötti pénzmozgások megszervezése, lebonyolítása.

·         Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásának vezetése, kiadása, visszavételezése, megőrzése, irattárba helyezése

·         Letétek kezelése, átvétele, visszaadása, hagyatékba történő átadása

·         Rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítése

·         Közreműködés a havi, negyedéves és éves zárlati feladatok végrehajtásában

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, ezért a meghirdetett munkakör betöltésére e törvény alkalmazásai az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·         Középfokú szakirányú iskolai végzettség;

·         CT-EcoSTAT program felhasználói szintű ismerete;

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

·         Cselekvőképesség

·         Büntetlen előélet

·         Központi költségvetési területen szerzett tapasztalat

·         Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,

·         Egészségügyi intézmény pénzügyi területén szerzett tapasztalat

·         Angol nyelvtudás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

·         Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

·         Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak

          kezeléséhez hozzájárul

·         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem

          kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

·         Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca

          8-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1718-1/2022, valamint a munkakör 

          megnevezését: Főpénztáros/pénzügyi ügyintéző.

·         Elektronikus úton Buczkó Erzsébet gazdasági igazgatóhelyettes részére a penzugy [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigállás 2022-11-03

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.