Főpénztáros

2022. június 13.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet pályázatot hirdet Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Pénzgazdálkodási Osztály

 

Főpénztáros/ügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony végén: határozatlan idejű 

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főpénztár és Letéti pénztár kezelése Készpénzforgalom bonyolítása Készpénzes szállítói számlák iktatása, kontírozása Bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése, kapcsolódó mellékletek ellenőrzése Vevő számlák kiállítása Ebédjegyek nyilvántartása, kezelése, értékesítési nyilvántartása, számlázása Egyéb nyilvántartások, a Pénztár, valósságban bejegyzett értéktárak kezelése, megőrzése és pénztárak közötti pénzmozgások megszervezése, lebonyolítása. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásának vezetése, kiadása, visszavétele, megőrzése, irattárba helyezése • Letétek kezelése, átvétele, visszaadása, hagyatékba való átadása • Rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítése • Közreműködés a havi, negyedéves és éves zárlati feladatok végrehajtásában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, ezért a meghirdetett munkakör betöltésére e törvény alkalmazásai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         CT-EcoSTAT program felhasználói szintű ismerete

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

•         Központi költségvetési területen szerzett tapasztalat

•         CT-Ecostat program felhasználói szintű ismerete

•         Magyar állampolgárság

•         COVID védőoltások megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

•         Egészségügyi intézményben pénzügyi területen szerzett tapasztalat

•         Angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

•         Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

•         SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és emlékeztető oltást igazoló dokumentum

•         Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

•         Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2092-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Főpénztáros/pénzügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Jánosik Andrea osztályvezető részére a janosik [dot] andrea [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők megása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Közigállás - 2022. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás jellege egészségügyi szolgálati jogviszony!