Finanszírozási munkatárs

2019. augusztus 5.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Döntéselőkészítő és Finanszírozási Osztály Finanszírozási munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működéséhez szükséges finanszírozási szerződések kezelése. Finanszírozási szabályok naprakész ismerete. Jelentések elkészítése. ÁNTSZ működési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Irodai szoftvercsomag magas szintű alkalmazása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Adatbázis-kezelési ismeretek

• Egészségügyi finanszírozás terén szerzett szakmai gyakorlat

• Programozási ismeretek

• Kódolási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Rozália osztályvezető nyújt, a [plus] 36 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4713 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Cseh Rozália osztályvezető részére a cseh [dot] rozalia [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. augusztus  06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. augusztus 6.

• www.peterfykh.hu - 2019. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.