Csecsemő és gyermekápoló gyermektraumatológia

2019. január 24.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 

Gyermektraumatológiai Osztály

Csecsemő és gyermekápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Csecsemő és gyermekápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, diplomás ápoló vagy csecsemő és gyermekápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• traumatológiai betegellátásban szerzett gyakorlat

• gyermekosztályon szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• szakképesítést igazoló okmányok

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vámosi Ágnes ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] [minus] 1 [slash] [space] 299 [space] [minus] [space] 7710 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Vámosi Ágnes ápolási igazgató - helyettes részére a baleseti [dot] apolas [at] baleseti [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. január 29.

• www.peterfykh.hu - 2019. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.