Asszisztens

2020. október 15.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk vérellátó szolgálata sürgősen felvételre keres transzfúziológiai vagy hematológiai szakasszisztenst, vérellátós munkavégzésben gyakorlott OKJ 54, OKJ 55 végzettségű ápolót folyamatos munkarendben kiemelt bérezéssel. Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, Hematológiai asszisztens/Transzfúziológiai szakasszisztens/Általános laboratóriumi asszisztens, OKJ 54, OKJ 55 végzettségű ápoló

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz,

• Végzettséget igazoló okiratok,

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöpné Körmendi Andrea ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] 1 [space] 299 [space] 7710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Fülöpné Körmendi Andrea ápolási igazgató - helyettes részére a baleseti [dot] apolas [at] obsi [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2020. október 20.

• www.aeek.hu - 2020. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.