Aneszteziológiai- intenzív terápiás szakorvos

2018. október 3.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

 

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

Pályázatot hirdet

Péterfy Sándor utcai telephelyén

2 fő aneszteziológiai- intenzív terápiás szakorvos

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglakoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

Aneszteziológiai, illetve intenzív szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra vonatkozó „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései mellett kiemelt bér mind a napi, mind az ügyeleti munkára vonatkozóan

 

Pályázati feltételek:

- általános orvosi diploma,

- aneszteziológiai-intenzív szakvizsga

- büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- III. progresszivitási szintű Intenziv-aneszteziológiai osztályon végzett szakorvosi munka

- B 2-es szintű angol és/vagy német nyelvtudás

- Egyetemi és postgraduális orvosképzésben szerzett tapasztalat

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, érvényes működési engedély, MOK tagság igazolása, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. Július 31.

 

A pályázat kiírásával kapcsolatban további információt Dr. Szilágyi Emese orvosigazgató Nő, a munkáltatói jogkör gyakorlója (email: szilagyi [dot] emese [at] peterfykh [dot] hu) és Bodzay Petra oktatási részlegvezető asszony nyújt a +3620/3369-547-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Dr. Szilágyi Emese orvosigazgató nőnek címezve és Bodzay Petra részére a bodzay [dot] petra [at] baleseti [dot] hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

Közigállás publikálási időpontja: 2018. június 11.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.