Általános sebész szakorvos 2 fő

2019. április 30.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Általános Sebészeti Osztály 2 fő általános sebész szakorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános sebészeti szakorvosi feladatok ellátása az Általános Sebészeti Osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, általános sebészet szakvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• II. progreszivitási szintű általános sebészeti osztályon végzett több, mint 5 éves szakorvosi munka

• hasi sérültek ellátásában szerzett több éves munkatapasztalat

• B 2-es szintű angol és /vagy német nyelvtudás

• egyetemi és postgraduális orvosképzésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• motivációs levél

• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

• működési engedély, MOK tagság igazolása

• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodzay Petra nyújt, a [plus] 36 [space] 20 [slash] 3369 [minus] 547 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton Dr. Flóris István Ph.D orvosigazgató úr részére címezve, bodzay [dot] petra [at] baleseti [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. május 06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. május 6.

• www.peterfykh.hu - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.